» Bekijk aanbieders

Doel zorgopleiding Ouderenwerk 3.0

Professionals in de zorg en welzijn zijn na het volgen van de leergang:

  • Opgeleid volgens een competentieset die aansluit bij landelijke erkende beroeps-en brancheprofielen en is ondersteund door Vilans;
  • bekend met uitgebreide actuele kennis rondom het werken met ouderen, vanuit vraaggericht werken en beleid welzijn nieuwe stijl;
  • toegerust met vaardigheden op het gebied van omgaan met ouderen en diens sociale netwerken én het participeren in interdisciplinaire- en ketensamenwerking;
  • bekend met actuele beleids- en organisatieontwikkelingen rondom het werken met ouderen en in staat deze te vertalen naar het eigen functioneren;
  • bewust van hun professionele houding en competentieontwikkeling rondom het werken met ouderen.

Wilt u zich ook verder professionaliseren in de zorg en welzijn sector? Meld u aan voor de leergang Ouderenwerk 3.0?

 

Transities in wonen, welzijn & zorg.