» Bekijk aanbieders

Disclaimer

De website www.ouderenwerk30.nl van de hogescholen Windesheim, HZ University of Applied Sciences, Zuyd Opleiding en Training en Stenden is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen de hogescholen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Het hogescholen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op deze website.

Transities in wonen, welzijn & zorg.